بررسی وضعیت بیابان ها و كويرهاي ايران

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 الف) وضعيت بیابان های ایران قسمت اعظم سرزمين ايران تحت سلطة سلول هاي پرفشار مجاور حاره اي قرار دارد. استقرار اين سلول ها حاكميت كم آبي را در اين سرزمين توجيه مي كند. از طرفي حجم و ارتفاع كوهستان ها از جمله عواملي هستندبررسی وضعیت بیابان ها و كويرهاي ايران|30017091|gvh|بررسی وضعیت بیابان ها و كويرهاي ايران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی وضعیت بیابان ها و كويرهاي ايران می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 32

الف) وضعيت بیابان های ایرانقسمت اعظم سرزمين ايران تحت سلطة سلول هاي پرفشار مجاور حاره اي قرار دارد. استقرار اين سلول ها حاكميت كم آبي را در اين سرزمين توجيه مي كند.از طرفي حجم و ارتفاع كوهستان ها از جمله عواملي هستند كه يكپارچگي كمربند پرفشار را از هم گسيخته و اغلب نفوذ توده هاي هواي مرطوب غربي و نفوذ توده هاي سرد شمالي و يا گرم جنوبي را به داخل ايران ميسر مي سازد. از سوي ديگر عامل بري بودن و در پناه سدهاي كوهستاني قرار گرفتن تعدادي از چاله هاي داخلي ايران، نقش پرفشارهاي مجاور حاره اي را تشديد و تقويت نموده است به طوري كه در نامساعدترين شرايط در مشرق ايران، بيابان لوت به عنوان يكي از خشن ترين چهره هاي بياباني دنيا ظاهر شده است. بنابراين ناهمواريها به دو صورت متضاد در تعديل و يا تشديد كم آبي در ايران نقش دارند. عامل ارتفاع نقش مثبت و امتداد ناهمواري ها در زمينه خشكي هوا نقش منفي را بعهده دارند.در تقسيم بندي سرزمين هاي كم آب دنيا، كشور ما جزء زير ردة «ايران هندي» است كه به چهار ناحية زير تقسيم شده است :1. فلات ايران2. دشت كوير3. دشت لوت4. بلوچستان

مجموعه بيابان هاي ايران جزء بيابان هاي گرم مجاور حارة اي است،‌ اما حضور ودخالت پاره اي از عوامل جغرافيايي از جمله حجم و امتداد ناهمواري ها، ارتفاع و عرض جغرافيايي و مجاورت با اقيانوس هند و بالاخره تغييراتي در شرايط اقليمي حاكم بر آنها، درهر يك از حوضه هاي بزرگ،‌خصوصيات نسبتاً ويژه اي را بوجود آورده است.

تعاريف بيابان:بيابان مفاهيم وسيعي را شامل مي شود. در اغلب زبان هاي اروپائي واژة Desert براي بيابان بكار مي رود ولي در گذشته دور اين واژه به كوير ترجمه شده كه صحيح و نمي باشد. هنگامي كه اين كلمه به صورت صفت بكار رود مفهوم غيبت انسان در محيط را دارد و حتي گاهي بدون هيچ توجه به مفهوم بي آبي، دريا را نيز به بيابان تشبيه کرده اند.بيابان براي ما ايرانيان كلمة آشنايي است. اين كلمه همواره منطقه اي خشك، كم آب و فاقد شرايط مناسب زيستي را در ذهن القا مي كند. اين واژه در زبان فارسي كهن به نام (( وياپان )) يعني جاي بي آب، در زبان عربي كلمة (( صحرا )) و در زبان اردو بيابان به معني (( منطقة بدون جنگل )) بكار برده شده است.اگر منظور از بيابان عدم حضور انسان و يا بصورت كلي تر عدم حيات باشد در اين صورت سطح وسيعي از كرة‌زمين بيابان است. (مثلاً نواحي وسيعي در قطبين و اعماق اقيانوس ها و قلل مرتفع پوشيده از برف و ...)اگر بيابان را سرزمين هايي بدانيم كه براي زندگي انسان مناسب نيست، بسياري از پديده هاي نامساعد طبيعي را بايد به اين وسعت افزود متأسفانه فعاليت هاي كنترل نشده و غارت هاي بي حساب انسان روز به روز محيط زيست را محدودتر مي نمايد و برگسترش بيابان ها در مفاهيم فوق مي افزايد.تصور عامه از بيابان چنين سرزميني است: كاهش پوشش نباتي، كمبود يا فقدان شبكه هاي آب جاري، وجود واحدهاي كوچك و پراكنده و متكي به چشمه هاي كم آب و اغلب شور، فراواني ماسه ها و طوفان هاي ماسه اي وجود كوير و يا باتلاق و ...براي دسترسي به تعريف بيابان در مفهوم جغرافيائي (اقليمي پيكرشناسي زيستي و ..) بايد در جستجوي ارزش هايي باشيم كه داده هاي اين دسته از علوم در اختيار قرار ميدهند.از نظر اقليم شناسان خشكي هوا يكي از ويژگيهاي اقليم بياباني سرد يا گرم است. علت كمبود بخار آب در جو بياباني بارش اندك در اين نواحي است و ساير ويژگي ها تابعي از اين عامل مي باشد. در واقع خشكي هوا علت كمبود بارندگي است.از نظر پيكرشناسي زمين، به علت ضعف پوشش گياهي، خاك فقير و كم ضخامت بيابان ها به سرعت از بين مي روند، سنگ هاي عريان در برابر عوامل تخريب قرار دارند وسيلاب هاي مهيب و اتفاقي نقش تخريب توسط آب را در حاشيه بيابان ها به عهده دارند.بيابان هاي واقعي قلمرو تسلط باد است و اشكال كاوشي و تراكمي ماسه عوارض اصلي را تشكيل مي دهند.

مطالب دیگر:
🔍مطالعه موردی (Case Study)🔍الزامات قانونی اجرای مالیات بر ارزش افزوده🔍کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان🔍تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد استان فارس شهرستان قیروکارزین🔍ویژگی ها و تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی🔍پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران🔍بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری🔍مقاله رشته مدیریت با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی🔍تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان🔍جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان🔍مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها🔍ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده كننده شهر تهران🔍جایگاه مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی🔍ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت‌خیز جنوب كشور🔍ارزیابی مهمترین دلایل ناکارامدی گزارشهای ارزیابی محیط زیستی (EIA) سدهای بزرگ در ایران🔍بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING)🔍پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت آموزشی آموزشگاه های آزاد🔍مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس🔍مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو🔍پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی🔍کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت🔍پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور🔍ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور🔍پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه🔍پایان نامه مهندسی عمران با عنوان معرفی جامع و کامل روش تراکم دینامیکی و مقایسه آن باروش پیش بارگذاری در بهسازی خاک