بررسی تئوری بهينه‌سازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنها

بررسی تئوری بهينهسازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنها فرمت فایل: word تعداد صفحات: 6 چكيده در اين مقاله تئوري بهينهسازي مورد بررسي قرار ميگيرد و به مسائل معمول بهينهسازي و رويكردهاي حل آنها اشاره ميشود. ______________________بررسی تئوری بهينه‌سازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنها|30017090|gvh|بررسی تئوری بهينه‌سازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تئوری بهينه‌سازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنها می باشد.

بررسی تئوری بهينه‌سازي و اشاره ای به مسائل معمول بهینه سازی و رویکردهای حل آنهافرمت فایل: wordتعداد صفحات: 6

چكيدهدر اين مقاله تئوري بهينه‌سازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به مسائل معمول بهينه‌سازي و رويكرد‌هاي حل آنها اشاره مي‌شود.________________________________________1 تئوري بهينه‌سازيآرزوي انسان براي رسيدن به كمال مبين تئوري بهينه‌سازي است. انسان مي‌خواهد بهترين را تجسم و توصيف كرده و به آن دست يابد (بيت‌لر1 و ديگران 1979، 1). اما از آنجايي كه مي‌داند نمي‌تواند تمام شرايط حاكم بر بهترين را به خوبي شناسايي و تعريف نمايد در بيشتر موارد به جاي جواب بهترين يا بهينه مطلق، به يك جواب رضايت‌بخش (وارنر2 1996، 3767 3769) بسنده مي‌كند. هم‌چنين انسان در قضاوت عملكرد ديگران، معيار بهترين را در نظر نمي‌گيرد بلكه آنان را به صورت نسبي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد (گلدبرگ3 1989، 7). بنابراين انسان به دليل ناتواني خود در بهينه‌سازي، به بهبود ارزش ويژه‌اي مي‌دهد.

مطالب دیگر:
📃مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهران📃كاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی📃تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازی📃ارزیابی تاثیر فیلر آهكی در كاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان📃كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی📃بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون📃ارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود📃مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(📃مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف📃اثرتغییرات كیفی آب برجمعیت كفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای 76-89📃بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب📃بررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4📃تكنیكهای جمع آوری آب در مناطق خشك و نیمه خشك📃افزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازی📃شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa📃پیش بینی محل نشت درشبكه های توزیع آب با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی📃طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاك📃بررسی تاثیر احداث بند آب برگردان در حفاظت از سواحل متاثر از جریان های بالارونده )مطالعه موردی دهنه سر سفیدرود📃بهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینی📃بررسی مقایسهای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از دادههای ماهوارهای AVHRR و 3 MODISمطالعه موردی حوزه آبریز طالقان📃مدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستم📃مدیریت منابع آب سطحی با استفاده از سازه های پخش و كنترل سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز هاركله لالی دراستان خوزستان📃مطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگن📃كاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخان📃بهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتی